ТУРИСТИЧНЕ ЗНАКУВАННЯ

Швидкий розвиток інформаційного суспільства, зростання мобільності населення, інформаційне перевантаження середовища викликає необхідність створення інформаційно-орієнтаційних систем, які б доступно та наглядно надавали вичерпну інформацію щодо властивостей та характеристик середовища та розташування його елементів. Метою системи туристичного знакування історичної частини міста Кам’янця-Подільського (Старого міста), є донесення до цільової аудиторії комплексної та структурованої інформації про історичні, естетичні та геометричні та ін. властивості міського середовища за допомогою візуальної комунікації. Створення такої системи покликане підвищити комфортність міського середовища міста та доступність його елементів для максимальної кількості зацікавлених людей

Сьогодні провели робочу нараду щодо туристичного знакування у нашому місті. Міська рада спільно з Кам’янець-Подільським державним історичним музеєм-заповідником та MoreInfo, розробили проект навігації, де зазначені пам’ятки архітектури та цікавинки Старого міста. 

Проект системи туристичного закування Кам’янця-Подільського передбачає встановлення 4 інформаційних  пілона та 10 вказівників для пішоходів. Вказівники для пішоходів розташовуються у точках прийняття рішень і вказують на об’єкти туристичного зацікавлення.. Крім цих об’єктів, у необхідних місцях на вказівниках позначається ще й музеї міста, інформаційно-туристичний центр та туалет, а на інформаційному пілоні додатково залізничний та автобусний вокзали. На вказівниках для позначення об’єктів туристичного інтересу використані спеціальні піктограми, які дозволяють швидко візуально ідентифікувати ці об’єкти. Особливістю піктограм є те, що кожна з них зберігає впізнаваність як на великих відстанях (що дає можливість їх ефективного використання у вказівниках).

Поділитись